پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Sunday, July 5, 2020
 • AR
منو مرکز ازدیاد برداشت

  معرفی مرکز تحقیقات

   

  مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت به منظور مرکزی جهت مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه دانش و فناوری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شده است...

  ادامه


  5.4.0.0
  V5.4.0.0